1. Betalning
Hela resan betalas direkt vid beställning antingen via kortbetalning, swish, kortdelbetalning eller mot faktura.
Beställningen är först godkänd och slutförd när Du mottagit vårt bekräftelse SMS och en orderbekräftelse via mail.

2. Ändringar i avtalet och avbeställning
Ändring som innebär t.ex. ny avreseort, dag för avresa, längd på resan eller
ändring av resa betraktas som avbeställning och nybeställning. Varje ändring i
reseavtalet som görs av resenären blir för denne en kostnad i enlighet med de
extra kostnader vi som arrangör åsamkats. Denna kostnad är dock som lägst
300kr för en dagars resor och 500kr som lägst för weekend resor.

4. Avbeställningsskydd
Avbeställningsskydd samt försäkring ingår ej i resans pris. Du kan som resenär skydda dig mot
avbeställningskostnader vid avbeställning senare än 40 dagar innan avresa,
genom att du tecknar en avbeställningsförsäkring hos ditt försäkringsbolag. Coretours har sina avbokningsregler och återbetalar enligt dessa. Du som resenär får själv kräva ditt försäkringsbolag enligt villkor. Vid annullering av resan återbetalas ej avgiften för bokningen.

5. Minimiantal deltagare
Om vi som arrangör har rimlig anledning att anta att antalet anmälningar senast 7 dagar innan avresan är mindre än nödvändigt minimiantalet för respektive resa, har vi rätt att ställa in resan alternativt ändra upphämtningsplatsen. Minimiantalet för antalet deltagare är, om inget annat anges, 60 personer per buss.

6. Namnbyte m.m.
Byte av resenär är att betrakta som avbokning och nybokning och kostnaderna härför i detta avtal blir därmed tillämpliga. Kunden ansvarar för samtliga kostnader som föreligger till ändringen.

Utöver Coretours avgift så kan ytterligare kostnader tillkomma på grund av partners och underleverantörers särskilda villkor avseende den eller de tjänster som berörs.

Coretours biljetter är personliga. Tillträde nekas om biljettens namn inte överensstämmer med visad legitimation.

7. Force majeure
Bolaget ansvarar inte för omständigheter utanför Bolagets kontroll. Sålunda är bolaget befriat från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd av vad slag vara må för den händelse att Bolagets åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av omständighet utanför Bolagets kontroll. Sådana omständigheter utgör exempelvis krig, upplopp, blockad, eldsvåda, epedemi, pandemi, strejk, blockad, fel eller försening från underleverantörer eller samarbetspartners, handels- eller valutarestriktioner, ingrepp av myndigheter eller liknande omständigheter som Bolaget inte råder över och heller inte kunnat förutse.

8. Friskrivning
Coretours ansvarar ej för skada som drabbar kunden och/eller
resenär och som beror på förhållanden utanför Coretours kontroll.
Inte heller ansvarar Coretours för eventuella skador som beror på
underleverantör som Coretours anlitat för att utföra tjänst som ingår
i paketarrangemanget. Kundens eller resenärens eventuella anspråk skall i
sådant fall riktas direkt mot berörd underleverantör.

Efter att Coretours levererat resan från punkt A till punkt B enligt överenskommelse så övergår allt ansvar till kunden och Coretours ansvarar ej för händelser och skador som inträffar utanför bussen, eventet, festivalen, färjan eller någon annan form av område som Coretours passerar/stannar vid under resan.

9. Pass & Visum
Du som resenär ansvarar själv för att ditt pass är giltigt och att dina
visumhandlingar är i ordning och giltiga. Många länder kräver att passets
giltighetstid skall vara upp till 6 månader efter planerad hemresa. Är ditt pass
trasigt eller saknar sidor kan det betyda förbud att resa in i landet. Många
länder kräver också att minst ett uppslag i passet är tomt (för stämpling och
visering). Kontrollera med respektive lands ambassad vad som krävs för inresa.

Från och med 00:00 den 4 Januari 2016 så är det obligatoriskt att medtaga PASS för alla resenärer. Enligt lagändringen så måste vi kunna styrka och identifiera våra resenärers medborgarskap det är ej möjligt med vanliga ID-kort. För att förtydliga, innehaver du ej med PASS till bussen så kommer du nekas tillträde till bussen då vi ej kan styrka medborgarskap. Giltigt PASS gäller även för de eventuella vänner du bokat för på samma order. ID-kort, körkort och studentkort är EJ giltig legitimation för att styrka sitt medborgarskap.

Det är ett utfärdande gjort av regeringen och inget vi kan påverka.

ID kontroll görs vi påstigning av bussen och vid eventets/festivalens entre. Ogiltligt ID kort eller ogiltligt orderkvitto nekas tillträde till både bussen och entren för eventet/festivalen.

10. Tältutlåning 
Då ett resepaket även innehåller tält till utlåning som finns specificerat på produktens sida så ingår detta utan kostnad för ett standard tält mot att kund även godkänner våra avtalsvillkor som gäller för att låna tält av Coretours vilket skickas ut seperat via mail. Coretours har full rätt att neka utlåning ifall det specificerade tält avtalet ej inkommer i utsatt tid som specificeras i vårt nyhetsbrev som skickas ut innan avresa men även då avtalet är felakting i fyllt eller att Coretours befarar att risk för missbruk av tältet kan förekomma i form av skadegörelse.

11. Kontroll av färdhandlingar
Så snart orderbekräftelse och färdhandlingar erhållits är det upp till resenären
att kontrollera att inga felaktigheter förekommer i uppgifterna. Felaktigheter
måste påtalas omedelbart. För och efternamn måste vara stavat exakt som i
passet. På grund av gällande säkerhetsregler
finns annars risk att du som resenär nekas ombordstigning.

12. Priser och prisjusteringar
Prisuppgifter på hemsidan eller annan skriven marknadsföring är endast en
prisindikation och kan komma att ändras. Priset kan komma att ändras
antingen uppåt eller nedåt beroende på eventuella prisförändringar enligt de
allmänna resevillkoren.

13. Ändringar i resans genomförande
Vid ändringar i resans dagsprogram som inte Coretours kan påverka,
såsom väderlek, trafikkaos, inställda eller försenade kommunikationer, stängda
utflyktsmål eller dylikt, så medför detta normalt ingen reduktion på priset.

14. Reseförsäkring
Resenären ansvarar själv för att man har fullgod reseförsäkring under hela
resans tid.

16. Reklamation
Resenär får inte åberopa fel eller brist av ett arrangemang om inte reklamation
skriftligen skett till Coretours snarast efter det att felet eller bristen
upptäckts eller borde ha upptäckts, dock senast sju dagar efter avslutad resa.
Reklamationen skall om möjligt ske på resmålet, så att Coretours har
en möjlighet till eventuell åtgärd.

17. Tvist
Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol.

18. Skydd av personuppgifter
I samband med din registrering och beställning godkänner du som kund att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den vara eller tjänst du som kund önskar få levererad. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundtjänst. Vi försäkrar även att vi inte kommer att sälja eller överlåta personuppgifter till andra företag eller personer i annat fall än där detta krävs för att fullfölja leverans.

19. Tider
Coretours förbehåller sig rätten att förändra upphämtnings- och avresetiderna innan och under resan avgång beroende på force majore och andra händelser som kan göra att vår preliminärt beräknade rutt påverkas.

20. Gränshandel
Ifall inga problem uppstår under dit- och hemresan som påverkar själva bussresan ingår även stopp i Tyskland alternativt Danmark för gränshandel. Dock förbehåller sig Coretours rätten att exkludera detta ifall komplikationer uppstår under själva bussresan som gör att tidsskillnaden blir orimlig i förhållande till vad som anses rimligt.

21. Wifi
Wifi finns tillgängligt i den mån som routern klarar av att hantera och finns monterad på bussen. Fri wifi erbjuds i Sverige och Danmark. Coretours förbehåller sig rätten att ej inkludera Wifi.

22. Upphämtning
Som angivet i både FAQ:en och i köpvillkoren / terms of right’s så är upphämtningsplatsen för respektive resor den vägadress/intressepunkt som finns angiven på resan informationsida. Coretours förbehåller sig rätten att ändra upphämtningsplats. Vid för lågt deltagande för en specifik upphämtningsplats så kan upphämtningsplatsen komma att ställas in. Coretours meddelar detta via mail i god tid innan avresa och möjlighet att byta till en annan publicerad upphämtningsplats ska ges utan extra kostnad.

Bokning av skilda upphämtningsplatser garanterar ej påstigning på samma buss. Coretours försöker alltid att lägga rutterna på ett sådant sätt att dem som bokat på samma order ska ha möjlighet att åka tillsammans men förbehåller sig rätten att det kan komma att bli olika bussar.

23. El
Det är tillåtet att utnyttja bussen eluttag ifall det ej överbelastar bussens generator. Tillgängligheten på uttag kan vara begränsad, Coretours rekommenderar därför alltid att resenärer själv tar med sig grenuttag. Coretours förbehåller sig rätten att avaktivera eluttagen ifall fara för resenärerna alternativt någon form av skada/missbruk sker.

24. Nyhetsbrev 
I samband med köp av valfri resa ifrån Coretours så förbinder sig kunden att följa informationen som därefter inkommer via vårt nyhetsbrev till kundens angivna mail vid bokning för att Coretours ska kunna fullfölja sin del av avtalet och leverera bokad resa i enlighet med det avtal som slutits mellan konsument och Coretours ifall inga andra undantag anges i villkoren. Det är Ditt eget ansvar att notera och läsa mailet alternativt höra av Dig ifall Du ej mottagit något mail senast en vecka innan avresa.

25. Fel upphämtningsplats
Coretours har rätt att neka beträdelse till bussen ifall vald upphämtningsplats ej stämmer överens vid avresa.

26. Serviceavgift
En serviceavgift på 3% tas ut för varje biljett vid betalning med Swish eller kort. För faktura och kortbetalning tillkommer ytterligare avgifter.

27. Information gällande köp av resor & biljett via Payson och Coretours
Vi erbjuder betalsättet ”Paysonfaktura” i samarbete med Payson AB.
Betalningsvillkor är 14 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift på 10% av orderbleoppet. För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet.
Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Information om pantsättning
Vid betalning med Paysonfaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.

28. Information och bilder
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment. Om det förekommer bilder i vår webbutik, ska de inte ses som exakta avbildningar av en viss vara.

29. Personskador & Material
Alla resenärer ansvarar själv för att ha egen försäkring mot personskador som kan uppkomma före, under och efter festivalen. Coretours ansvarar ej för personliga medtagna material till bussen. Material medtas alltså på helt egen risk.

30. Vapen, Narkotika, Kontraband och Säkerhet
Medförsel av vapen, narkotika eller andra material som enligt svensk- & EU lag är olagligt leder till anmälning hos polisen och avstängning för framtida resor. Coretours ansvarar ej för material som resenär mottagit. Coretours personal har rätt att neka dig påstigning/fortsatt resa med bussen om reseledarna ej kan garantera medresenärernas säkerhet. Reseledaren har även rätt att neka resenären fortsatt resa om reseledaren bedömer resenären vara i sådant skick att denne påverkar sina medresenärer negativt.

31. Tryckfel
Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter i form av text, pris och bild.

32. Villkors förändring
Villkoren på denna sida kan ändras utan förvarning av Coretours.

33. Back to back principen

För den händelse Coretours på grund av händelser utanför Coretours kontroll genom avtal med samarbetspartners är skyldig att acceptera villkor on ändring i eller senareläggning av resa e.d. är resenären i sin tur skyldig att godta dessa villkor utan någon rätt till ersättning.

34. Vid framflyttning av evenemang pga COVID-19 samt beslut från arrangör

Som köpare så godkänner du att evenemangets datum kan bli förlyttat från det utlovade datumet till ett annat datum i framtiden pga rådande situation. Genom att boka din order med oss så godkänner du här och med att det finns en chans att din order flyttas fram till ett annat evenemangsdatum som arrangören utannonserar.

Namnbyte är givetvis möjligt att göra om du vill överlåta biljetten till en annan person helt kostnadsfritt om evenemanget flyttas fram.